Privacy verklaring

Magic: The Gathering is een gedeponeerde merknaam van Wizards of the Coast, Inc., een onderdeel van Hasbro, Inc.

DragonBreath (db) is niet betrokken bij en word niet ondersteund door
Wizards of the Coast, Inc.

DragonBreath is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte kaarten, contant geld, of andere zaken die met de post verzonden zijn (tenzij er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot aangetekende of verzekerde verzending). Ook kan DragonBreath de beschikbaarheid van Magic-kaarten, ook al staan deze als ‘voorradig’ aangemerkt, niet garanderen.

Het 'db' logo, de inhoud en de informatie op deze site, is eigendom van DragonBreath. Het gebruiken van deze informatie voor eigen doeleinden mag alleen met instemming van de eigenaar.

Mocht u nog vragen op opmerkingen hebben, stuurt u dan alstublieft een e-mail naar onderstaand adres:

contact@dragonbreath.nl

Copyright 2017 DragonBreath.
Design by Str--p